Trivselskoordinator uddannelse

 

Tag en uddannelse der giver mennesker mening, formål og fællesskab

 

Bliv Trivselskoordinator

Uddannelsen som Trivselskoordinator henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med ressourcer og trivsel i virksomheder, hvor du kan være katalysator for et sundt og stærkt arbejdsmiljø og en positiv og meningsfuld arbejdskultur.

 

Som Trivselskoordinator bliver du uddannet i at have trivsel i fokus i forbindelse med forandrings- og ledelsesprocesser. Dette vil medvirke til at få engagerede og bidragende medarbejdere. Trivselskoordinatorens funktion er både forebyggende, og har den sociale trivsel og tryghed som ansvarsområde. Efter endt uddannelse vil du være i stand til at tage de samtaler og processer, som skaber det nødvendige sammenhold, der både giver social læring, og frigiver de potentielle ressourcer, der opstår, når vi har tillid og trives.

 

Trivselkoordinatoren støtter ledelsen i kommunikationen ned igennem organisationen, og giver feedback om, at alle er med, og er klar på roller og opgaver. Desuden støtter Trivsel Koordinatoren teamet i samarbejde, samspil, kommunikation, koordinering og konfliktløsning, og det enkelte menneske med at blive set og mødt i de situationer, som ellers ville kunne vokse til at blive modstand og mistrivsel.

 

Uddannelsen klæder dig på til, at du kan bistå de processer, som binder hele virksomheden sammen, i forhold til læringsprocesser og sociale arrangementer, alt sammen med fokus på, at alle ved, hvor virksomheden er på vej hen, med de værdier, som binder helheden sammen.

 

Uddannelsen er bygget på et ledelsesniveau, som en procesorienteret tværfaglig enhed, der understøtter organisationen, ledelsen, teamet og den enkelte medarbejder.

 

Hvorfor er der brug for Trivselskoordinatorer?

Undersøgelser viser, at kun 13% er engagerede i deres arbejde, 63% er uengagerede i deres arbejde og 24% er aktive uengagerede. Det taler for, at der er masser af ressourcer og effektivitet, som udebliver. Det betyder også, at en virksomhed i virkeligheden har en meget mindre arbejdsstyrke end antaget. Hvad er det så, der gør, at medarbejdere ikke føler, at de kan være fuldt ud engagerede?

 

Der har i mange år været fokus på stress på arbejdspladsen, men det er der ikke kommet mindre stress ud af – tværtimod. Det er ikke selve stressen, der er problemet, men det, der forhindrer én i at få stress, der mangler. Derfor er det manglen, der er problemet. Det, der mangler, er de grundlæggende byggesten, nemlig trivsel, tillid, mening og forståelse.

 

 

“Forandring uden forankring

i den følelsesmæssige og sociale bevidsthed,

og uden gensidig forpligtelse,

er ganske enkelt spild af ressourcer

og kan give stress”

 

 

Hvem henvender Trivselskoordinator uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til f.eks. ledere, HR-funktionen, projektledere, coaches,
proceskoordinatorer, konsulenter, miljø- og sikkerhedsrepræsentanter,
tillidsfolk og stressvejledere, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med:
 

 • at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefravær

 • at konfliktløse forskelligheder, så det bliver til styrke og ikke modstand

 • at sætte trivsel, kommitment og sammenhæng på dagsordenen

 • at skabe sammenhæng og forståelse for den enkelte medarbejder i stressede situationer

 • at skabe mening og forståelse for organisationens formål og interesser

 • at få organisationen til at gå fra overlevelse til trivsel

 • at være katalysator for sociale færdigheder og læringsprocesser

 • at få skabt sociale og kollegiale event samt eventmanagement

 • at være sparringspartner for ledelsen samt HR-funktionen ved forandringsprocesser

 • at støtte ledelsen i at få kommunikeret og implementeret processer og sørge for at alle er med og bidrager med deres roller og ansvar.

 • at holde trivselssamtaler med de enkelte medarbejdere for at opretholde engagementet

 • at øge den sociale kapital og investering i de menneskelige værdier for at sikre en plads i fremtiden

 

Stillingen som trivselskoordinator er et tillidserhverv, hvor en medarbejder med uddannelsen både kan nomineres til et bestemt timeantal pr. uge eller til en fuldtidsstilling.

 

Trivselskoordinatoruddannelsen

Uddannelsen er bygget op på 7 moduler a’ 3 dage fra 8:00 til 17:30, skiftende mellem hverdage og weekender.

Lørdag, søndag, mandag og mandag, tirsdag og onsdag. Med ca. en måned mellem modulerne. (intet i juli måned)

Metode

Uddannelsen er opbygget på en praktisk tilgang til de studerendes verden samt hvad den enkelts fokus og ønsker er.
Dette betyder at det er en praktisk uddannelse, som tager udgangspunkt i de studerendes visioner, for deres fremtidige virke som trivselskoordinator.
Det er mere en dannelse end en uddannelse, da vi ikke kan proppe en trivselskoordinator ind i den enkelte, men det handler om at få en trivselskoordinator ud af den enkelte.
Det er oplevelsesbasseret, hvilket betyder, at der er korte oplæg til emnerne, og det er de studerende som arbejder med at folde emnerne ud til praktisk og brugbare enheder. Teorierne læses hjemme, og der er en stor grad af ansvarlig frihed til at vælge emner at fordybe sig i.
Undervisningen foregår på en måde så den enkelte meget hurtigt kan begynde at arbejde, koordinere og implantere trivsel og værdier i egen organisation, hvis der er mulighed og ønsker for dette.

Uddannelsen kan tages ved siden af fuldtidsarbejde.

Hvis chefen ikke betaler for uddannelsen eller giver den via bruttoløns-ordningen, så tilbyder vi rentefri studielån.
 

Uddannelsen afholdes på Marienlyst Strandhotel
Marienlyst Strandhotel er valgt til at huse Trivselskoordinator uddannelsen. Marienlyst Strandhotel emmer selv af trivsel, med fokus på sundhed og bæredygtighed, så der er ingen tvivl om, at miljøet på Marienlyst Strandhotel er de helt rigtige rammer. Omgivelserne er fantastiske ved skov, og strand lige uden for døren. Og forplejningen og servicen er i top, hvilket er en god forudsætning for optimal læring og udbytte af uddannelsen.

 

Modul 1 Det hele menneske

Det autentiske menneske i et helhedsperspektiv.

 • Introduktion til metode og den praktiske tilgang til at arbejde med trivsel og organisationer.

 • Introduktion til Eksistens filosofi og psykologi

 • De eksistentielle perspektiver

 • Overlevelse og trivsel

 • Et liv i balance

 • De 4 livsarenaer

 • Det autentiske lederskab

 • Livshjulet

Modul 2 Roller og Relationer
Sociale relationer i et sundhedsrelateret perspektiv

 • Personlighedens lag

 • Sociale spil og konstruktioner

 • De Essentielle niveauer

 • Psykologiske behov for trivsel

 • Stress, og psykosomatiske tilstande i et eksistentielt perspektiv

 • 3 lag af identitet

 • Social kapital

 • Tillid, ansvar og frihed

 • Bevidsthed og opmærksomhedens 3 zoner

 • Trivselspyramiden

Modul 3 Kommunikation, coaching, værdiafklaringer

Værdier som motivation - Forandringens koordinater gennem formål og retning,
og tillid gennem ansvarlig kommunikation

 • Den anerkendende tilgang

 • Den anerkendende samtale

 • Den svære samtale

 • Det trygge rum

 • Konfliktløsning

 • Grundkonfliktmodellen

 • Grundlæggende principper i coaching

 • Coaching i et eksistentielt perspektiv

 • Værdiafklaring, personligt, teamets og organisationens

 

Modul 4 Organisation og ledelse

Ledelse og organisationer i et forandringsperspektiv.

 • Den levende Organisation

 • Fremtidens organisationer

 • At lede opad- klæd din chef på

 • Typologier

 • De 7 dysfunktioner i teams

 • Den nødvendige forandring

 • Problemanalyse i en organisation

 • Den Levende Organisations værktøjskasse

 • Essens Processen

 

Modul 5 Motivationer, High Commitment Teams
Passions Management, Management by Heart – Eller bare dét;
At lede med hjertet.

 • Teamsamarbejde

 • High Commetments Teams

 • Tværfaglige teams

 • Primære opgaver og sekundært ansvar

 • Værdibasseret ledelse

 • De essentielle ledelsesprincipper

 • De 6 ledelses niveauer

 • De 6 niveauer af Indstillinger

 • De 6 Niveauer af engagement

 • Den gyldne Cirkel, Why modellen 

 • Motivationens triade

 • Lederskabets essens

 • Blue Ocean Strategy

 

Modul 6 Bæredygtig ledelse
Oplevelses og lærings management. Bæredygtighed. Verdensmål.

 • Globale udfordringer og perspektiver

 • Event management

 • Social ansvarlighed

 • Sociale værdier

 • Verdens mål, hvordan kan vi arbejde med dem

 • Den grønne omstillings kapital og de nye arbejdspladser

 

Modul 7 Diplomopgaver, præsentation og fremlæggelse af opgaver

 • Præsentation af de studerendes diplomopgaver 

 • Evaluering

 • Diplomoverrækkelse

 • Netværk og support for fremtiden

 • Visioner og mærkesager for fremtiden

 

Økonomi:

Pris:               46.000 kr. incl.moms. Indeholdende materialer og lækker forplejning.

Der skal beregnes udgifter til bøger. ​

Start: Modul 1: d. 28.-30. marts 2020 
Datoer for modulerne:
Modul 2: d. 27.-29. april.
Modul 3: d. 16.-18. maj.
Modul 4: d. 15.-17. juni.
Modul 5: d. 8.-10. august.
Modul 6: 7.-9. september.
Modul 7: 3.-5. oktober.

Hvor: Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

 

Virksomheder som booker 10-12 pladser tildeles et særskilt hold. Her aftales en specialpris.
Vi vejleder i bruttolønsordning, og der er mulighed for at få lavet rentefrit studielån.


Der vil være både litteratur, der skal læses og opgaver, der skal skrives. Omfanget er tilpasset et sideløbende fuldtidsarbejde.
 

 

“For at kunne agere i en foranderlig verden –

være skabende og givende gennem samarbejde

er der kun et sted at være forankret,

og det er i hjertet…”

 

 

 

Ring til Mads Vang Christensen og hør mere: 26 84 10 84.

 

For at vinde i fremtiden
kræver det vilje til at forandre og forbedre

gennem et minimum af omkostninger og ressourcer...

 • Facebook
 • Instagram